J A Z Z   C A F E  -  B U D A P E S T
J A Z Z   K O N C E R T E K
H E T I   P R O G R A M O K
K É P E K  -  V I D E Ó K

E L É R H E T Ő S É G E K
É T L A P  -  H E T I   M E N Ü  MOST VALAMI MÁS JÖN. A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET MIATT A KÁVÉZÓ ZÁRVA VAN.

  YOU WILL LIKE IF, IFF YOU COME IN AKTUALITÁSÁT VESZTETTE. IF WILL SURVIVE, IFF WE ALL SURVIVE.

  NÉZZÉTEK AZ ARHÍVÁLT KÉPEKET, HALLGASSÁTOK A ZENÉKET ÉS TALÁLKOZZUNK AZ APOKALIPSZIS UTÁN.

  T Ö R Ő D J Ü N K    E G Y M Á S S A L !
        You will like iF, iff you come in  


            1092   BUDAPEST,   Ráday utca 19.     TELEFON - ASZTALFOGLALÁS:   +36 1 299 0694

            GENUINE ATMOSPHERE OF BUDAPEST   -   EXCELLENT HUNGARIAN CUISINE   -   BEST HUNGARIAN WINES AND SPIRITS               © 2007 -